Almeerse inzet voor Amnesty: Jessica

Met trots kan ik mezelf nu coördinator van de Amnesty-collecte van Almere Haven noemen.

Van huis uit ben ik al opgegroeid met het idee dat je een rol kunt spelen in het verbeteren van de wereld. Wij hadden een spaarpotje naast de eettafel in het kader van ‘Gast aan Tafel’ om geld te verzamelen voor Oxfam Novib. Later kwam er ook het vrijwilligerswerk van mijn moeder voor Amnesty International bij dus dat heeft mij geïnspireerd om hetzelfde te doen.

In 2017 heb ik de taak van coördinator van de collecte overgenomen en daarbij twee nieuwe collectanten toegevoegd uit de nieuwere wijken Vogelhorst en Oosterwold, zodat er ook in die wijken gecollecteerd kan worden. Het is belangrijk dat er in zoveel mogelijk wijken van Almere gecollecteerd wordt, zodat we iedereen die Amnesty International een warm hart toedraagt, kunnen bereiken.

Amnesty International doet onderzoek naar schendingen van de mensenrechten, en voert actie tegen deze schendingen. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te garanderen, wordt er geen geld van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen aangenomen. Het geld dat Amnesty jaarlijks met de collecte binnenhaalt is daarom van onschatbare waarde. Daardoor wordt het werk van Amnesty mogelijk gemaakt en kunnen we steeds meer doen.

In 2019 is de landelijke collecte voor Amnesty International van zondag 10 maart t/m zaterdag 16 maart. Ik hoop op zoveel mogelijk collectanten in onze wijk, maar ook op nieuwe collectanten in de andere wijken van Almere.

Op naar een goed resultaat voor een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten!

Jessica van der Wusten

Collectecoördinator Almere Haven

Meer informatie over de collecteweek is te vinden op onze website.