Veel brieven geschreven in de Nieuwe Bibliotheek

Zaterdag 8 december stond Amnesty Almere de hele middag in de bibliotheek voor Write for Rights. In totaal zijn er maar liefst 85 brieven en 54 kaarten geschreven. Ook veel kinderen kwamen langs om prachtige tekeningen te maken. Iedereen die zaterdag de tijd nam om een kaart of een brief te schrijven voor deze acht vrouwen: hartelijk bedankt!